Faciliteter

Stor fælles køkken (øverst)

Stor fælles køkken (nederst)

Toiletbygning 1

Toiletbygning 2

Legeplads